czwartek, 26 marca 2015

Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych.

W Namysłowie obchody tego święta rozpoczęły się już w czwartek koncertem „Małej Garstki” z Sycowa dla uczniów namysłowskich szkół i zaproszonych gości oraz Konkursem Wiedzy o Żołnierzach Wyklętych.
W niedzielę 1 marca uroczystości rozpoczęły się o 15.30 w namysłowskiej Izbie Regionalnej. Wśród licznie zgromadzonej publiczności /frekwencja przekroczyła wyobrażenia organizatorów/ nie zabrakło przedstawicieli władz rządowych i samorządowych w osobach Pana Wojewody Opolskiego Ryszarda Wilczyńskiego wraz z małżonką Jolantą – radną Sejmiku Województwa Opolskiego, Pana Burmistrza Rafała Nowowiejskiego, Pana Przewodniczącego Rady Miejskiej Sylwestra Zabielnego, Pań i Panów radnych miejskich i powiatowych. W pierwszej części spotkania Włodzimierz Putowski przybliżył licznie zgromadzonej publiczności motywy, jakie kierowały Żołnierzami Niezłomnymi, dlaczego podjęli walkę w drugiej konspiracji. Szczególnie mocno w tym kontekście zabrzmiała „Spowiedź Żołnierza Wyklętego”.
W drugiej części miał miejsce koncert grupy „Triada Poetica” śpiewającej poezję Jacka Kaczmarskiego połączony z recytacją poezji autorstwa Bożeny Krewskiej. Podsumowaniem występu był wiersz jej autorstwa pt. „Wyklęci”.
Licznie zgromadzeni goście mogli zobaczyć wystawę origami w barwach narodowych autorstwa Szymona Kuberskiego oraz Natalii i Justyny Tamborskiej.
Całości dopełniała wystawa „Ostatni leśni” o najdłużej walczących Żołnierzach Niezłomnych i prezentacja multimedialna pt. „Barut” o mordzie na żołnierzach NSZ.
O 17.30 nastąpiło złożenie kwiatów i zniczy pod tablicą Polskiego Państwa Podziemnego na namysłowskim ratuszu. Kwiaty złożyły delegacje /w kolejności składania/:
- władz rządowych i samorządowych na czele z Wojewodą Opolskim, Burmistrzem Namysłowa oraz Przewodniczącym Rady Miejskiej,
- Stowarzyszenia Pamięci Armii Krajowej i Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej,
- Solidarnych dla Namysłowa,
- Towarzystwa Przyjaciół Namysłowa i Ziemi Namysłowskiej
- Kibiców Startu Namysłów.
O 18.00 w Kościele pod wezwaniem Św. Franciszka i Św. Piotra z Alkantary odbyła się uroczysta Msza św. w intencji Żołnierzy Niezłomnych, w której wzięły udział w/w delegacje oraz poczty sztandarowe Armii Krajowej, NSZZ „Solidarność” oraz Związku Harcerstwa Polskiego sprawowana była przez księdza kanclerza ……….. Modlitwa wiernych była przygotowana przez Stowarzyszenie Pamięci Armii Krajowej i była płomiennym apelem o dziejową sprawiedliwość i prawdę historyczną.
Dziękujemy Namysłowianom za liczny udział w uroczystościach i zapraszamy do udziału w kolejnych imprezach patriotycznych w naszym mieście.
Foto https://plus.google.com/…/115187…/albums/6121651284205414449